Xxx nonochan xxx

6854933580_2c8b688306_z

İlk iki mövsüm bütün dünyada Niconico vasitəsilə göstərilmişdir.

1992-1997-ci illərdə göstərilən "Seylor Mun" animesindən fərqli olaraq bu dəfə hekayə Toei Animation tərəfindən yenidən və daha dəqiq işlənmişdir.

Qaranlıq Krallıq krallığa müharibə elan etmiş və Ay Krallığı məhv olmuşdur.

Seylor Munun elə axtarılan şahzadə — Şahzadə Sereniti olduğu məlum olur və Əfsanəvi Gümüş Kristal tapılır.

Luna ona onun Qaranlıq Krallıq adlı şər qüvvəyə döyüşməli olduğunu və bir Seylor döyüşçüsü olduğunu deyir.

Luna ona həmçinin qədim Ay Krallığının şahzadəsini, digər Seylor döyüşçülərini və Əfsanəvi Gümüş Kristalı tapmalı olduğunu da bildirir.

Ortada: Seylor Mun; aşağıda: Seylor Uran və Seylor Neptun; solda: Seylor Merkuri, Seylor Mars və Seylor Çibi Mun; sağda: Seylor Pluton, Seylor Saturn, Seylor Yupiter və Seylor Venera.Həmçinin Taksedo Maskın ilk Yer şahzadəsi və keçmiş həyatında Şahzadə Serenitinin sevgilisi olan Şahzadə Endimion olduğu üzə çıxır.Sitennonu (Endimionun keçmiş həyatındakı cəngavərləri) məğlub etdikdən sonra və onların lideri Kraliça Berili öldürdükdən sonra Seylor döyüşçüləri Qaranlıq Krallığın lideri Kraliça Metariya və onun tərəfindən zehni ələ keçirilmiş Şahzadə Endimionla üzləşirlər.Kraliça Metariyanın bütün dünyanı qaranlığa bürüməsinin qarşısını almaq üçün Seylor döyüşçüləri həyatlarını qurban verirlər.Gümüş Kristalın gücündən istifadə edən Seylor Mun Kraliça Metariyanı məhv edir və dostlarını xilas edir.Çibiusa Qara Ay tərəfindən məhv edilmiş XXX əsrin Tokiosundan gəldiyini və Qara Ayı məğlub etmək üçün Seylor Mun və Gümüş Kristalın axtarışında olduğunu etiraf edir.

You must have an account to comment. Please register or login here!