Redating the new testament ruby dhalla dating

6854933580_2c8b688306_z

Slingerald argumentuje, że zarówno paralelny tekst w Mk 10,1, jak i tekst w Iz 8,23 zawierają spójnik και (Septuaginta). France uważa, że najbardziej prawdopodobnym miejscem powstania jest Syria lub Palestyna.

Usunięcie tego spójnika oznacza, że autor znajduje się na wschód Jordanu i ma wschodnią perspektywę. Dokładniejsze wskazanie nie jest możliwe, nie jest też ważne dla badań nad Ewangelią.

redating the new testament-2redating the new testament-38redating the new testament-51redating the new testament-16

Semityzmy Mateusza nie są liczniejsze od semityzmów Marka i Łukasza.Henry Clarence Thiessen (1883–1947), biblista z Wheaton College, uważał że Mateusz sporządził swą Ewangelię w dwu językach, najpierw w aramejskim, następnie w greckim. Na podstawie własnych analiz językowych uważa, że hebrajszczyzna tego tekstu ma cechy języka używanego w Księdze Syracha oraz pismach qumrańskich.Howard jednak nie twierdzi, że znaleziony przezeń tekst, to tekst oryginalny Mateusza.Dlatego Łukasz stosuje popularną w owym czasie formę αμφιαζω, Mateusz natomiast stosuje klasyczne αμφιεννυμι.Stosowanie arameizmów: mamona (6, 24), hosanna (21, 9.Jedynie bardzo nieliczni bibliści bronią tradycyjnego poglądu.

You must have an account to comment. Please register or login here!