Chubby xxx image albania

(Sing my favorite song.) Word: kapa Active Verb: kumapa Passive Verb: kapain English Definition: 1) to grope, to feel about -- KUMAPA (verb) 2) to grope for something, to feel about for something -- MANGAPA, KAPAIN (verb) Examples: 1) Kumapa siya sa dilim.

(He groped in the dark.) 2) Kapain mo ang lente sa loob ng bahay.

(Hide the clothes under the house.) Word: kanta Active Verb: kumanta Passive Verb: kantahin English Definition: 1) song (noun) 2) to sing (verb) L2 Definition: (syn) awit Notes: Spanish Examples: 1) Kumanta ka sa aking kaarawan.

(Sing on my birthday.) 2) Kantahin mo ang aking paboritong awitin.

(He broke away from his clique.) 2) Kalasin mo ang tinahi.

(Rake the leaves off the ground.) Word: kaila Active Verb: magkaila Passive Verb: ikaila English Definition: (verb) to deny, to profess ignorance of Examples: 1) Huwag kang magkaila na ikaw ay may asawa na.

(Don't deny that you are already married.) 2) Ikaila mo kaya na ikaw ay hindi na binata? ) Word: kain Active Verb: kumain Passive Verb: kainin English Definition: 1) food (noun) -- PAGKAIN 2) to eat (verb) L2 Definition: Notes: Examples: 1) Kumain siya ng marami kagabi.

(The child sat on his mother's lap.) 2) Kalungin mo ang bata.

(Take the child on your lap.) Word: kamot Active Verb: kumamot Passive Verb: kamutin English Definition: 1) to scratch one's self -- KUMAMOT (verb) 2) to scratch repeatedly -- MAGKAMOT (verb) 3) to scratch somebody -- MANGAMOT, KAMUTIN (verb) Examples: 1) Kumamot na lang siya ng ulo.

(Talk with Pedro about your plans.) Word: kaway Active Verb: kumaway Passive Verb: kawayan English Definition: (verb) to wave with the hand Examples: 1) Kumaway siya sa akin bago siya umalis.

You must have an account to comment. Please register or login here!